Kust leida head juriidilist lepignut kasvav metsa müügiks?

Eesti Metsaühistu korraldab kasvava metsa raieõiguse müügi enampakkumisi. Kõik selleks vajalikud dokumendi näidised leiad meie kodulehelt ja samast saab ka 
rohkem teavet kasvava metsa raieõiguse müügi enampakkumise läbiviimise kohta
Kasvava metsa raieõiguse enampakkumisi korraldades on meie tegemised järgmised:
  1. Hindame kasvava metsa tagavara
  2. Valmistame ette enampakkumise dokumendid
  3. Viime läbi enampakkumise
  4. Teostame eraldise piiride sissemärkimise
  5. Kontrollime, et raie teostaja tegevuse oleks kooskõlas metsasedauseg ja muude õigusaktidega

Kas on võimalik kasvava metsa raieõiguse müümisel saada raha 100% ettemaksuna?

Jah, meie poolt korraldatavate kasvava metsa raieõiguse enampakkumiste korraldamisel on ostja kohustatud müüjale ostuhinna tasuma enne töödega alustamist. Selleks sõlmime enampakkumise võitnuga vajalikud dokumendid. 
Rohkem teavet kasvava metsa raieõiguse enampakkumiste kohta

Kui palju maksab äriettevõttele kasvava metsa raieõiguse müügilepingu koostamine ja müüja riskide maandamine ning seemne puude märkimine?

Igale erametsaomanikule ( kaasa arvatud äriettevõttele ) on SA Erametsakeskuse poolt pakutav nõustamistoetus, mida saab kasutada metsandusliku nõuande saamiseks metsanduskonsulentidelt.
Lepingute sõlmimine ja raie korraldamine ei käi enam nõustamistoetuse alla. Nüüd lepivad metsaühistu esindaja ning erametsaomanik teenuse summa omavahel kokku.  Küsimuses esitatud tegevused käivad kõik enampakkumise korraldamise juurde. Eesti Metsaühistul on väljakujunenud kasvava metsa raieõiguse müügi enampakkumise korraldamise hinnaks 1-3% kogu tehingu maksumusest ( see on raiemeistri teenuse hind).  

Voog. Tee ise koduleht!