Eesti Metsaühistu korraldab kasvava metsa raieõiguse müügiks enampakkumisi.

Enampakkumiste korraldamine on üks teenustest, mida meie ühistu pakub oma liikmetele. 

Metsa müümisel on mitu võimalust:

  • müüa mets koos maaga
  • korraldada ise raie töid ning müüa siis juba sortimente
  • müüa kasvava metsa raieõigust
Kuidas oma metsast tulu teenida otsustab iga metsaomanik ise. Kuid soovitusi selleks tasub küsida alati metsakonsulendilt.

Parima müügihinna saamiseks korraldame enampakkumisi.  Enampakkumiste korraldamise puhul asub metsaühistu esindama metsaomaniku huve. Kogu asjaajamine jääb metsaühistu kanda. Sellise müügi korral on metsaühistu tegevused :
  • hindame kasvava metsa tagavara
  • valmistame ette enampakkumise dokumendid
  • viime läbi enampakkumise
  • teostame eraldise piiride sissemärkimise
  • kontrollime, et raie teostaja tegevus oleks kooskõlas metsanduse ja teiste õigusaktidega
Seni korraldatud enampakkumistest on kõik õnnestunud. See tähendab, et tegelik müügihind on märgatavalt enampakkumise alghinnast kõrgemale tõusnud, tehing on toimunud ning metsaomanik/müüja on jäänud tulemusega rahule.

Kasvava metsa raieõiguse enampakkumise dokumendid

Olema siia koondanud dokumentide näidised, mida on vajalik vormistada juhul kui soovitakse, et Eesti Metsaühistu korraldaks erametsomanikul kasvava metsa raieõiguse müügi enampakkumist.

Soovid saada infot enampakkumiste korraldamise kohta,  

saada meile päring

Email again:

Voog. Tee ise koduleht!