„Metsniku Kordoni" kasvava metsa raieõiguse enampakkumine.

Kaitseliidule kuuluval kinnistul enampakkumisel müüdav kasvava metsa kogus: 2387tm

Alghind 71 000 eurot (lisandub käibemaks)
Enampakkumise lõpptähtaeg 15.12.2014 kell 10.00.
Pakkumised saata: digiallkirjastatult: rynno.viir@kemo.ee Kirja teema “Metsniku Kordoni pakkumine”.

Kinnises ümbrikus aadressile : Kaitseliit, Toompea 8, Tallinn, 10142 Eesti  märkega „Metsniku Kordoni maaüksuse“ kasvava metsa enampakkumine
Info ja pakkumise dokumendid:

Lisa_1_Metsniku Kordon_enampakkumise_juhend .pdf

Lisa_2_Metsniku Kordon_enampakkumise tulemused.pdf

Lisa_3_Metsniku Kordon_V66randamise_leping-1.pdf

Lisa_4_Metsniku Kordon_Raielangi_üleandmise_akt.pdf

Lisa_5_Metsniku Kordon_Raielangi vastuv6tmise_akt.pdf

Lisa_6_Metsniku Kordon_ takseeriseloomustus.pdf

Lisa_7-Metsniku Kordon_raiutavate alade plaan.pdf

Lisa_8_Metsniku Kordon_metsateatis_3529010901_.pdf

Lisa_9_Metsniku Kordon_metsateatis_3534010901_.pdf

Enampakkumise korraldaja:  Eesti Metsaühistu
Lisainfo: Rünno Viir tel. 51 38384, e-post:  rynno.viir@kemo.ee 

„VäljotsaJoosti" kasvava metsa raieõiguse enampakkumine.

Enampakkumisel müüdav kasvava metsa kogus: 899tm
Maaüksuste asukoht: 1.Väljotsa, Keila vald, Harjumaa kat.tunnus: 29501:007:0044

Kinnistu nr.  4760602

1. Raiutav eraldis: 4 Raieliik LR  pindala 0,5 ha 40 tm
2. Raiutav eraldis: 1 Raieliik LR pindala  0,7 ha 126 tm.
3. Raiutav eraldis: 2 Raieliik LR pindala  1,1 ha 215 tm.
4. Raiutav eraldis: 1 Raieliik LR pindala  1,5 ha 268 tm.
5. Raiutav eraldis: 4 Raieliik LR pindala  0,5 ha 40 tm.
6. Raiutav eraldis: 3 Raieliik HR pindala  0,8 ha 10 tm.

Maaüksuste asukoht: 2. Joosti, Keila vald, Harjumaa kat.tunnus: 29501:007:0484

Kinnistu nr. 6808502
1. Raiutav eraldis: 1 Raieliik SR  pindala 1,0 ha 50 tm

Maaüksuste asukoht: 1.Väljotsa, Keila vald, Harjumaa kat.tunnus: 29501:007:0043

Kinnistu nr. 14112702
1. Raiutav eraldis: 3 Raieliik SR  pindala 0,5 ha 2 tm
2. Raiutav eraldis: 4 Raieliik HR pindala  0,2 ha 8 tm.
3. Raiutav eraldis: 5 Raieliik LR pindala  0,1 ha 11 tm.
4. Raiutav eraldis: 1 Raieliik LR pindala  1,0 ha 120 tm.
5. Raiutav eraldis: 2 Raieliik HR pindala  0,4 ha 10 tm.

Alghind 12 090 eurot  
Enampakkumise lõpptähtaeg 28.04.2014 kell 12.00.
Pakkumised saata kinnises ümbrikus aadressil Eesti Metsaühistu, Endla 4 kabinet 4, Tallinn märksõnaga „Enampakkumine VäljotsaJoosti“ või elektroonselt digiallkirjastatuna rynno.viir@kemo.ee
Enampakkumise korraldaja:  Eesti Metsaühistu
Lisa info: Rünno Viir tel. 51 38384, e-post:  rynno.viir@kemo.ee 


Enampakkumise lisad:

Lisa_1_VäljotsaJoosti_enampakkumise_juhend.pdf
Lisa_2_VäljotsaJoosti_enampakkumise_tulemused .pdf
Lisa_3_1_VäljotsaJoosti_V66randamise_leping.pdf
Lisa_4_1_Väljotsa_Raielangi_üleandmise_akt.pdf
Lisa_4_2_Joosti_Raielangi_üleandmise_akt.pdf
Lisa_4_3_Väljotsa(Lennuki)_Raielangi_üleandmise_akt.pdf
Lisa_5_1_Väljotsa_Raielangi vastuv6tmise_akt-L.pdf
Lisa_5_2_Joosti_Raielangi vastuv6tmise_akt-L.pdf
Lisa_5_3_Väljotsa(Lennuki)_Raielangi vastuv6tmise_akt-L .pdf
Lisa_6_1_Joosti.pdf
Lisa_6_2_väljaotsa_ Abakas tax.pdf
Lisa_6_3_Väljaotsa_Kalm_tax.pdf
Lisa_7_1__Väljaotsa_Keila_2298009501_skeem_1.pdf
Lisa_7_2_Väljaotsa(Lennuki)_2306009501__skeem.pdf
Lisa_7_3__Joosti_Keila_2342009501_skeem.pdf
Lisa_7_4__Väljaotsa_Keila_2391009501_skeem.pdf
Lisa_7_5__Väljaotsa_Keila_2392009501_skeem.pdf
Lisa_8_1_Metsateatis_Väljotsa_ 2298009501.pdf
Lisa_8_2_Metsateatis (Väljotsa_Lennuki) 2306009501.pdf
Lisa_8_3_Metsateatis_Joosti_ 2342009501.pdf
Lisa_8_4_Metsateatis_Väljotsa_ 2391009501.pdf
Lisa_8_5_Metsateatis_Väljotsa_ 2392009501.pdf

Voog. Tee ise koduleht!