Eesti Metsaühistu kutsub osalema esimesel Advendil asetleidvale kogupere sündmusele.

Eesti Metsaühistu lähtub oma tegevuse juures ühest põhitõest:

„Mets ei ole saadud päranduseks oma vanematelt vaid laenuks oma lastelt „.

Seetõttu pühendame metsaühistu liikmete metsades läbiviidavate metsanduslike tegevuste kõrval palju aega ka metsanduslike pereürituste korraldamisele.

Nende tegevustega soovime edasi anda teadmist, et mets ei ole ainult koht, kust saadakse erinevat metsamaterjali raietööde läbiviimisega, vaid metsas on  peidus  ka palju muid saladusi, millest on võimalik osa saada.

Seetõttu korraldame erinevaid traditsioonilisi sündmusi :

1.       Sügiseti  toimuv „ Muuksi  pärandi- ja talgupäev“ – päeva eesmärgiks on näidata ja tutvustada osalejatele metsamaal olevat kultuuripärandit. See päev toimub Hõimupäevade raames ja on avatud kõigile huvilistele.

2.       „Jõuluturg“ – tegu on sündmusega, milleks ettevalmistumine algab juba suvel. Nimelt tuleb Jõuluvana Raekoja platsile kohale põhjapõtradega. Niikaua, kui ta Tallinnas teeb vajalikke jõulutoimetusi,  puhkavad põhjapõdrad aedikus.

Eesti Metsaühistu esindajad on koos lastega suvel teinud põhjapõtradele kasevihtu ja nüüd antakse koos Jõuluvanaga vihad põhjapõtradele üle, et nad kosuksid pikast teest ja koguksid jõudu tagasisõiduks.

Samuti on Jõuluturu ehtimiseks  kasutatud Eesti Metsaühistu liikmete metsadest pärit kuuski, kes toetavad seeläbi selle sündmuse läbiviimist.

Sündmuse ajakava:

11.30 – Kogunemine Raekoja platsil Raekoja kella all.

11.40 – Lapsed (soovi korral koos vanematega) lähevad Raekoja platsil olevale pealavale koos       kasevihtadega.

11.45-12.00 –  Rocca Al Mare kooli 3B klassi laste esinemine laval.

12.00 – Laste käes olevate vihtade viimine põhjapõtradele, kes hakkavad saadud kinki lõbusasti nosima.

See sündmus on ühtlasi Eesti Metsaühistu poolne jõulukink ühistusse kuuluvate liikmete lastele ja ka tublimatele koostööpartneritele.


Metsanduslike traditsioonide edasi andmine 

"Metsa ei ole pärandus esivanematelt vaid laen lastelt"
Seda soomlaste mõttetera silmaspidades tahame üha rohkem oma tegemisi seada nii, et metsanduslikest tegevustesse oleks kaasatud ka meie ühistuliikmete pered ja lapsed. 
Kasvanud on terve põlvkond inimesi, kes on linnastumise käigus võõrdunud metsast. Tänaseks on aga paljudest linna inimestest saanud metsaomanikud. 
Meie aitame linnamehest metsaomanikul oma metsa majandada. Aga kuidas saab tempokas linna inimene kasvatada lastes metsa armastust. Ikka läbi ühise tegutsemise. 
Erametsa majandamine eeldab kolme inimpõlve koostööd ja ühiseid eesmärke. Erametsade puhul saavad määravaks peresidemed, traditsioonid, kujunenud arusaam looduse ja inimese koos eksisteerimisest. Nii saavad kõik põlvkonnad kordamööda võimaluse kord võtta, kord jälle anda. 
Ühistu suurematele traditsioonilistele üritustele on alati oodatud metsaomanikud koos lastega, sest meie soov on nooremale põlvkonnale juba maast madalast näidata looduse ja inimese kooseksisteerimise väärtusi.

Meie poolt iga aastaselt korraldatavad metsandusliku üritused peredele:

  • Metsaühistute suvepäevad 
  • Kevadine õppe- ja talgupäev looduskaitsealal.

Voog. Tee ise koduleht!