Erametsaomanike metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetus

Nimetatud toetust saab metsaregistrisse kantud inventeerimisandmete ja nende alusel koostatud metsamajandamisekava osas. 
Seega tellib metsaomanik kõigepealt metsa inventeerimise ja soovi korral laseb koostada metsamajandamise kava ning katab kõik kulud omavahenditest. Vormi kohane taotlus metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava toetuse saamiseks esitatakse Erametsakeskusesse hiljem koos kuludokumentidega.

Toetust saavad taotleda:
  • erametsaomanikud
  • metsaühistu oma liikmete esindajanaToetuse määrad:

  • Metsa inventeerimise toetuse määr 2012 aasta on kuni 100% metsa inventeerimise kuludest, kuid mitte rohkem kui 13 eurot inventeeritud metsamaa ha kohta.
  • Metsamajandamiskava koostamise toetuse määr on kuni 100% tehtud kuludest, kuid mitte rohkem kui 1,5 € inventeeritud metsamaa ha kohta.

Eesti Metsaühistu aitab metsaomanikul tellida metsa inventeerimist ja metsamajandamiskava koostamist ning hiljem aitame ka vormistada metsa inventeerimise ja metsamajandamise kava koostamise toetuse taotlemist.

Täpsem info metsa inventeerimise ja metsamajandamise kava koostamise toetuse kohta

Voog. Tee ise koduleht!