Kuni 15.06.2015 saavad metsaomanikud taotleda metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus, sh hooldusraie kuni 30-aastases puistus.

Rohkem infot:
Lisa_1_Peale harvendusraiet suureneb metsatulu.pdf

Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringu toetus

Toetuse eesmärgiks on:
  •  metsa liigilise kooseisu parandamine või ökoloogiliste väärtuste säilitamine ning kasvamajäävate puude väärtuse suurendamine
  • metsa majandamise keskmise tulususe tõstmine 
  • metsaressursi mitmekülgne ja jätkusuutlik majandamisne
  • ulukikahjustuste ning taimehaiguste ja - kahjustuste ennetamineToetusega kompenseeritakse järgmisi tegevusi:
  • Hooldusraie kuni 30-aastases puistus;
  • Kasvavate puude laasimine
  • Metsa uuendamine ( ei toetata lageraielankide uuendamist)
  • Metsatehnika ja metsatarvikute soetamine 
  • Ulukikahjustuste ning taimehaiguste ja -kahjustuste ennetamiseks vajaliku tarvikute soetamine ja kasutamine (aiad, signalisatsioonid, taimehaiguste vastased tõrjevahendid jm.)

Toetust ei maksta juba enne toetuse taotlemist tehtud kulude katteks. Tööde ja investeeringutega võib alustada taotluse esitamisele järgneval päeval.

Õppepäev toetusmeetme nõuete tutvustamiseks

toimub 01. oktoobril 2012 kell 16.00 Tallinna ja 02.oktoobril 2012 kell 16.00 Tartus.
Kohal metsakonsulendid kes aitavad täita ka taotlusi.
Täpsem info õppepäeva kohta.

Täpsem info toetuse tingimuste kohta.

Voog. Tee ise koduleht!