Metsa uuendamise toetus

Toetus on mõeldud raielankide uuendamiseks ja 3 aasta jooksul noorte istikute 
hooldamiseks.Toetuse taotlemise ajaks peavad olema tööd tehtud.
Toetusega saab katta järgmisi kulutusi:
  • Taimede soetamine 80%
  • Maapinna ettevalmistamine 
  • Istutamine 
  • Noortaimede hooldamine metsas 3 aasta vältelToetuse saamisel on abikõlblikud kulud ka enda töö maapinna ettevalmistamise, istutamise ja noor taimede hooldamise osas. Metsaistikud peavad olema soetatud aga taimekasvatuse tegevusluba omavalt ettevõttelt.

Eesti Metsaühistu aitab metsaistikute soetamisel, taimede istutamisel ning hiljem ka metsa uuendamise toetuse taotlemisel.

Lisa info metsa uuendamise toetuse kohta

Voog. Tee ise koduleht!