Metsamaaparandustööde toetus


Metsamaaparandustööde eesmärk on metsamaa veereźiimi ja juurdepääsu tingimuste ning metsa majandusliku kasutamise parandamine. Metsamaaparandus tööde tulemusel paraneb kasvava metsamaterjali kvaliteet ja kasvu kiirus.Metsamaaparandustööde toetus on ettenähtud juba olemasolevate kuivendussüsteemide uuendamiseks, parandamiseks/puhastamiseks.
Toetusega saab finantseeride järgnevaid tegevusi:
  • maaparandussüsteemi uuendustööde kava koostamine
  • eesvoolu uuendamine 
  • kuivendiskraavi uuendamine
  • truubi uuendamine
  • voolunülvade rajamine
  • tööde vastuvõtu akti koostamine
Metsamaaparandustööde toetuse määrad on kuni 10 000 € toetuse saaja kohta
Metsamaaparandustööde käigus kraavide puhastamise ja uuendamisel ei nõuta tööde teostamise arvet. Seega on abikõlblik kulu ka ise enda töö kraavide puhastamisel.

Täpsem metsamaaparandustööde toetuse kord ja taotlemine

Eesti Metsaühistu saab aidata metsaomanikel taotleda metsamaaparandustööde toetust ning pidada läbirääkimisi teiste maaomanikega, kellede kinnistut läbib parandamist/uuendamist vajav maaparandussüsteem. 
Alati tasub meeles pidada, et kuivenduskraavide puhastamisest on kasu ainult siis kui tööd saavad teostatud kogu kuivendussüsteemi ulatuses. Seda fakti arvestab ka riik oma toetuste jagamisel.
Seega on alati mõistlik võimalusel esitada mitme metsaomaniku ühine metsamaaparandustööde toetuse taotlus.

Voog. Tee ise koduleht!