NATURA 2000 metsatoetus


Natura 2000 metsatoetuse eesmärk on kompenseerida Natura 2000 looduskaitse alale jäävale erametsaomanikule Natura 2000 piirangute tõttu temal metsaalade majandamisel saamata jäänud tulu

Natura metsatoetuse saamiseks tuleb iga aasta esitada vormikohane taotlus SA Erametsakeskusesse.

Toetust makstakse EL vahenditest ja kaasfinantseeritakse Eesti riigi eelarvest. 
Toetuse määr Natura 2000 piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal asuva ühe hektari metsaala kohta on 60,08 eurot aastas, sihtkaitsevööndis 109,93 eurot aastas.

Täpsemat infot Natura 2000 metsatoetuse kohta leiab SA Erametsakeskuse kodulehelt siit

Taotlusi võib esitada Erametsakeskusele (posti või e-pria kaudu).

Voog. Tee ise koduleht!