Pärandkultuuritoetus


Pärandkultuuri toetuse eesmärk on tagada pärandkultuuri säilitamine ja hooldamine.
Toetus on mõeldud erinevate metsas asuvate metsamajandusega seotud pärandkultuuriobjekti korrastamise, hooldamise, säilimise, tähistamise, selle avaliku ligipääsu tagamise, selle eksponeerimise, kaardistamise ja arhiivimaterjalide kogumise kulude kompenseerimiseks.Toetusega saab finantseerida järgmisi tegevusi:
  • konsulendi hinnangut ( vajalik toetuse saamiseks)
  • pärandkultuuri objektide korrastamise, hooldamise, säilitamise, tähistamise, selle avaliku ligipääsu tagamise, eksponeerimise, kaardistamise ja arhiivimaterjalide kogumise kuludis
  • Omatööd

Pärandkultuuri säilitamise toetuse täpsem kord ja taotlemine

Voog. Tee ise koduleht!