8-12 juuli 2018 toimub Raplamaal

Valgusepuu Looduslaager

 9-15 aastastele lastele
Rohkem infot.

MTÜ Eesti Metsaühistu 26.05.2018 üldkoosoleku korduskoosoleku kokkukutsumise teade

Lugupeetud MTÜ Eesti Metsaühistu liikmed,

Eesti Metsaühistu 26.05.2018 üldkoosoleku korduskoosolek toimub 06. juuli 2018. aastal algusega kell 19.00 Tallinna Keeltekoolis, Endla 22, Tallinn (päevakord on käesoleva kirja lisas 1 ja kättesaadav ka kodulehel Eesti Metsaühistu kodulehel: http://www.xn--eestimetsahistu-8vb.ee/).

Lisa 1:

Lisa_1_Liikmetele_26_05_2018_Yldkoosoleku_korduskoosoleku_kokkukutsumise_teade.docx

Volituse põhi: Lisa_2_2018_Yldkoosolekul_osalemise_volitus_.doc .Laupäeval 15.10.2016 korraldab Eesti Metsaühistu viiendad "Muuksi pärandi õppe – ja talgupäeva“. Talgupäeva raames esinevad lektorid Janek Safranovski, Rein Sikk. 

Õppepäeva algus on kell 11.00 Muuksi linnamäel, Kuusalu vallas Lahemaal. Ettekanded (toimuvad talgutöö pauside ajal ja õhtul Näkiallikal):
Päev lõpeb 21.00 paiku.
Oodatud on kõik metsaomanikud ja teised huvilised koos pereliikmetega.
Osavõtt tasuta.
Vajalik eelregistreerimine kuni 13.10.2016 (k.a) tel.5138384  või info@eestimy.ee
Lisainfo www.eestimetsaühistu.ee
Õppepäeva toetab SA Erametsakeskus

Eesti Metsaühistu  rühmanõustamine: Lihtsad nipid puidu väärindamiseks koduste vahenditega.

Rühmanõustamise korraldab Eesti Metsaühistu 
Aeg: Teisipäev 04.10.2016 kell 14.00 – 15.00
Asukoht:  Viru konverentsikeskus Allegro saal
Lektor: Andres Ansper, MTÜ Rahvusliku Ehituse Seltsi tegevjuht
Lisainfo: Rühmanõustamine toimub Tallinna Ettevõtluspäevade raames

Käsitletavad teemad
Kas liimeistriga on võimalik toota süvaimmutatud puitu?
Kuidas laiskuse abil puitu kuivatada?
Puit valgusallikana - 21 sajandi pilak ja peerg. Kuidas see kõik ettevõtlusega seotud on?

Korraldamist toetab:  SA Erametsakeskus.
Õppepäev on osalejale tasuta.

Eesti Metsaühistu  rühmanõustamine: Kuidas kasvatada „võsast“ mets

Rühmanõustamise korraldab Eesti Metsaühistu 
Laupäeval  19.03.2016 kell 11.00
Asukoht:  Anseküla Seltsimaja, Salme vald, Saaremaa
Lektor: Silvi ja Leo Filippov
Lisainfo: SIIN  http://www.le-metsateave.ee/uudised
Korraldamist toetab:  SA Erametsakeskus. 

Eesti Metsaühistu  rühmanõustamine: Kuidas kasvatada „võsast“ mets

Päevakava:
Eesti Metsaühistu rühmanõustamine: Kuidas kasvatada „võsast“ mets
Laupäeval, 19. märtsil kell 11
Kogunemine Anseküla seltsimajas (Salmelt 6 km  Sõrve poole)
 
11.00 – 11.15 Kogunemine ja registreerumine
11.15 - 12.30 Loeng-vestlus lehtpuulankide uuendamisest osja, tarna, tarna-angervaksa ja angervaksa  kasvukohatüüpi metsades (Silvi Filippov)
12.30 – 13.00 Kohv ja pirukas
13.00 – 15.30 Väljasõit Ingelandi ja Sopi metsa uuenevatele lehtpuulankidele. Selgitusi ja näpunäiteid jagavad Silvi Filippov ja Leo Filippov
15.30 - 16. 00 Kokkuvõte päevast Sopi metsaonnis. Tee ja pirukas 
 

Eesti Metsaühistu üldkoosoleku protokoll 1.05.2015

Tutvu Eesti Metsaühistu üldkoosoleku protokolliga: Eesti Metsaühistu üldkoosoleku protokoll_01_05_2015.pdf 

Eesti Metsaühistu kutsub osalema esimesel Advendil asetleidvale kogupere sündmusele.

Sündmuse ajakava:
11.30 – Kogunemine Raekoja platsil Raekoja kella all.
11.40 – Lapsed (soovi korral koos vanematega) lähevad Raekoja platsil olevale pealavale koos kasevihtadega.
11.45 – 12.00 –  Rocca Al Mare kooli 3B klassi laste esinemine laval.
12.00 – Laste käes olevate vihtade viimine põhjapõtradele, kes hakkavad saadud kinki lõbusasti nosima.
 
See sündmus on ühtlasi Eesti Metsaühistu poolne jõulukink ühistusse kuuluvate liikmete lastele ja ka tublimatele koostööpartneritele.
Loe sündmusest lähemalt SIIT.

http://www.christmasmarket.ee/kava/

26. oktoobril 2013  algusega kell 9.00 korraldas Eesti Metsaühistu  õppepäeva "Metsanduslik ühistegevus kohaliku kogukonna elu elavdaja" ja koostöös Leisi Jahiseltsiga ühisjahi.

Saaremaal Leisi vallas Parasmetsa külas on Eesti Metsaühistu, Kesk – Eesti Metsaomanikud MTÜ, Leisi Vallavalitsuse, üheksa erametsaomaniku ja RMK ligikaudu 3-aastase tulemusliku koostöö tulemusena läbiviidud metsaparanduse uuendustöö, mille tulemusena on avanenud ligipääs umbes 200 hektarile metsamaale.
Saaremaal on enamus eelmise sajandi esimesel poolel kasutusel olnud heinamaid metsastunud. Nendele kinnistutele  on kinnistu omanikel ligipääs tihti raskendatud.
Seetõttu muutub siin eriliselt oluliseks erinevate kinnistuomanike ( erametsaomanik, juriidiline isik, RMK) vaheline koostöö.
Eesti Metsaühistu poole pöördus 2010 aastal Leisi vallas metsamaad omav erametsaomanik sooviga majandada endale kuuluval kinnistul asuvat metsa.
Metsandusliku nõuande käigus selgus, et ligipääs kinnistule on raskendatud.
Kinnistult puidu kättesaamiseks oli vaja kasutada eelmise sajandi teisel poolel kaevatud kraavi ( mille pikkus on üle kolme kilomeetri) mullet, mis paraku oli jäänud osaliselt kraavi kaevamise ajal laiali ajamata.
Nüüd tekkisid küsimused, mis tuli lahendada metsandusliku nõuande raames.

 1. Kuidas on metsamaterjali väljaveoks võimalik kasutada mullet, mida kaevamise ajal pole laiali aetud? ( seal kasvavad juba 50 aastased puud)
 1. Kuidas on võimalik majandada metsa mulde poolsel küljel pinnast kahjustamata ? ( kuna mulle oli jäänud laiali ajamata, siis vesi ei pääsenud enam tekkinud valli tagant kraavi ja pinnas oli hakanud soostuma).
 1. Kuidas saada kokkuleppele erinevate maaomanikega? (Nimelt ei olnud kõik endised maaomanikud tagastamise käigus maid välja võtnud ja seega olid need jäänud riigile).
 1. Uurida koostöös kohaliku omavalitusega välja, kes on kraaviäärsete kinnistute omanikud
 1. Pidada omanikega läbirääkimised ( nimelt on vajadus ligipääsuks oma metsaressursile kõigil kinnistuomanikel)
 1. Taotleda EMKst toetust olemasoleva kraavi uuendustööks
 1. Sõlmida erinevate maaomanike vahelised kokkulepped ( raietööks muldel, mulde laialiajamiseks ja metsaparandustööde toetuse taotlemiseks).
 1. Maaomanike ja erinevate organisatsioonide vahelisest koostööst ( kohalik omavalitus, RMK)
 1. Saavutatud tulemusest
 Nii oli tekkinudki olukord,kus antud piirkonnas on maaomanikeks:
- eraettevõtted,
- erametsaomanikud,
- RMK
- samuti reformimata maa, riigimaa, mille valitseja on Keskkonnaministeerium (volitatud asutus Maa –amet)
-riigimaa, mille valitseja on Keskkonnaministeerium (volitatud asutus RMK).
 
Antud olukorras tuli metsandusvaldkonna konsulendi poolt pakkuda välja lahendused, mille tulemusena saab maaomanik majandada kinnistul kasvavat puistut ( kuna tegu on raieküpse lehtpuumetsaga, siis puudes leviv mädanik vähendab igal aastal saadavat tulu!).
 
Ühiselt koostati alljärgnev tegevuskava:
 
 
Käesoleva 26.oktoobril (laupäeval) asetleidva õppepäeva käigus käsitleme alljärgnevaid teemasid:
-          Settest puhastatud kuivenduskraav
-          Lahti raiutud kraavi mulle
-          Mulde alla on paigaldatud torud (veeviimarid), mis juhivad liigvee kraavi.
-          Laiali on aetud kraavi mulle (mullet kasutades on  kuival suvel või talvel külmaga võimalik mööda mullet liikuda palgiveoautga s.t. hoida kokku  metsamaterjali väljaveo kuludelt)
-          Ligipääs on seni kättesaamatule metsaressursile ( töö tulemusena on võimalik majandada  metsa ligi 200 hektaril)
-          Mulde laialiajamisel tekkinud sihti  on võimalik kasutada jahimeestel ulukite arvu reguleerimiseks piirkonnas.
 
Esialgne ajakava:
8.45 - 9.00 –   kogunemine Parasmetsa Jahimaja (Saaremaa, Leisi vald, Parasmetsa
                        küla) juures
9.00 – 9.30 –   ohutustehnika jahil
9.30 – 9.45 -   liikumine ühistöö käigus kasutuskõlblikuks muutunud S- kurve
                        kraavitrassi juurde
9.50 – 10.30 – Kraavitrassi pidulik avamine ja selle üleandmine kasutuseks
                        maaomanikele ja kohalikele jahimeestele.
                       
10.30 – 15.00 – ühisjaht ( osaleda on võimalik kõigil kohalolijatel)
15.00 – 17.00  - tuvustus Saaremaal Leisi vallas, S- kurve kraavi tehtud tööde ja
                        kogemuse põhjal „ Ühistegevuse käigus tehtust ja saadud tulemuse
                        kasutamise võimalustest“.
 
Õppepäev ja ühisjaht toimub koostöös  Leisi  Jahiseltsiga.
Tööde läbiviimist erametsaomanike maadel toetas SA Erametsakeskus.
 
Osavõtt õppepäevast ja ühisjahist on tasuta!
Kindlasti vajalik eelregistreerimine hiljemalt 25. okt. tel. 51 38384 või info@eestimy.ee
Lisa info: www.eestimetsaühistu.ee
Õppepäeva toetab SA Erametsakeskus

Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetus (meede 1.5.1)

Taotluse esitamise tähtaeg SA Erametsakeskusesse on 1. – 14. oktoober 2013. a

Eesti Metsaühistu metsanduskonsulendid aitavad erametsaomanikel taotlusi täita teisipäevadel 1 ja 8 oktoobril kell 11.00-18.30 ning neljapäevadel 3 ja10 oktoobril kell 11.00-18.30 

Asume Endla 4 kab 415 ( 4 korrus).

Parema teenindamise huvides soovitame enne kohale tulemist teavitada meid tel 520 3208 või 513 8384

Toetusmeetme tingimustega saate täpsemalt tutvuda SA EMK kodulehel

Metsaistutuse õppe-ja talgupäeva fotod facebookis

Hea talguline, meie facebooki kontolt leiad suure hulga 1. juunil Tuksi metsaistutus talgutel tehtud fotosid. Hakka facebookis meie sübraks vajutades nupukest "meeldib" ja sa saad alati kõige värskema info koolitustest ja teistest sündmustest. 

Aitame täita Natura metsa toetuse taotlusi

Natura 2000 metsa toetuse taotlusi saab esitada 2.-21. maini e-pria kaudu ja SA Erametsakeskussse. Hilinenutel võetakse taotlusi vastu kuni 17. juunini, kuid siis vähendatakse toetust iga hilinenud tööpäeva eest 1% võrra. 

 Eesti Metsaühistu aitab kõigil metsaomanikel taotlusi täita oma kontoris Endla 4 kab. 415 (4korrus) järgmistel aegadel:

 • neljapäevadel (2, 9, 16 mai) kell 13.00-18.00 
 • esmaspäeviti ja teisipäeviti ( 6, 7, 13, 14 mai) kell 10.00 - 15.00 
 • 20 mai kell 13.00-18.00 

 Parema teenindamise huvides palume enne kohale tulekut teavitada meid tel. 520 3208 


Eesti Metsaühistu üldkoosolek - 14.mail 2013 Tallinnas


13 aprillis Kuusalu Rahvamajas toimunud Eesti Metsaühistu üldkoosolekule ei kogunenud 50% ühistuliikmetest. Seega kutsume uuesti metsaühistuliikmeid üldkoosoleku 14.mail 2013 Tallinnas, Omavalitsusmajas Sirge tn 2 algusega kell 15.00
Üldkoosolekule järgneb õppepäev "Natura metsa toetuse taotlemine, pindala mõõdistamine ja märgistamine" 

Eesti Metsaühistu osaleb tööturu- ja ettevõtluse kontaktmessil "TALLINN TÖÖTAB 2013"

  

Eesti Metsaühistu üldkoosolek ja rühmanõustamine "Metsandustoetused 2013 aastal"


13. aprillil 2013 kell 10.00- 10.45 toimub Kuusalu Rahvamajas (Kuusalu alevik, Keskväljak 10) Eesti Metsaühistu üldkoosolek. Kogunemine alates kella 9.40.
Koosoleku toimumiskoht on traditsionaalselt metsaühistu loomise sünnikohas, ehk Kuusalu vallas.

Metsaühistu üldkoosolekust osavõtt on KÕIGILE ühistu liikmetle väga soovitav. 
Üldkoosolekul anname ülevaate möödunud aasta tegevusest ning tutvustame ühistu edasisi plaane. Vastame liikmete järelpärimistele.
Laste aega sisustab Harju Matkaklubi.

Algusega kell 10.45 viime läbi rühmanõustamise teemal: "Metsandustoetused 2013. aastal" 

PÄEVAPLAAN

Üldkoosolekule ja rühmanõustamisele järgneb ühine õppe- ja talgupäev Muuksi linnamäel.Soovime sündmuste rohket 1. aprilli !!!

01.aprill.2013Konverents "Teeme metsandusliku ühistegevuse korda!"

Reedel, 15. märtsil kell 10.00-16.30 toimub Tartus Eesti Maaülikooli õppehoone, Kreutzwaldi 64, aulas metsandusliku ühistegevuse konverents.

Oodatud on kõik huvilised, osavõtt tasuta.
Vajalik eelregistreerimine telefonil 513 2844 või e-postiga info@kemo.ee
Lisa info Kesk-Eesti Metsaomanikud kodulehel
 

Eesti Metsaühistu juhatuse liige Peep Põntson jagas erametsaomanikele nõuandeid Vikeraadio saates "Keskkonnatelk"

7.jaanuari 2013 Vikeraadio saates "Keskkonnatelk" esines meie metsaühistu juhatuse liige Peep Põntson. Saates jagas ta erametsanikele nõuandeid metsade paremaks majandamiseks ning selgitas, mida toob kaas uus metsa- ja jahiseadus ja kuidas peaks metsaomanik oma metsa talvisel ajal hooldama.
Saadet saab järel kuula siin 

Eesti Metsaühistu Tallinna Raekoja platsi  Jõuluturgul 

Juba teist aastat kingib Eesti Metsaühistu Tallinna Raekoja platsi Jõuluturu kaunistamiseks metsakuuski. 
Sellel aastal jõudis Raekoja platsile ca 80 kuusepuukest, mis on kogutud meie ühistu liikmete kinnistutelt. Kõik kuusepuukesed kasvasid kraavi pealsetel või puhastatavatel sihtidel. Välja sai valitud just kohevamad puukesed, kuid sellest hoolimata läksid paarkümmed hõredamat kuuske ka jõuludeks Raekoja platsile toodud põhjapõtrade aedikusse.
Põhjapõtradele üksnes kuuseokstest ja heinast ei piisa. Nii täienes meie selle aastane jõuluheategevus veel põhjapõtradele paju, pihlaka ja haava okste ning kase vihtade viimisega. Nüüd saavad Jõuluvana põhjapõdrad Raekoja platsil majustada ka vähe maitsama oksakraamiga. 
Piltidel meie ühistu juhatuse liige Rünno Viir.
Raekoja platsi Jõuluturul on lava kohal ekraan, millel jookseb teiste reklaamide hulgas ka Eesti Metsaühistu tutvustus. 


Koolitus "FIE tuludeklaratsiooni täitmine ja maksud"

Maksu- ja Tolliamet korraldab Võrus (24.01) ja Viljandis (29.01) koolitus „FIE tuludeklaratsiooni täitmine ja maksud“.
Koolituste toimumise kohta info ja registreerimise leiab siit:
 http://www.emta.ee/index.php?id=32784

Lisainformatsioon:
Evelin Huul
SA Erametsakeskus
683 6066


FIE ja füüsilisest isiku tuludeklaratsiooni täitmine ning ettevalmistused aastaaruande koostamiseks osaühingutele“

Eesti Metsaühistu korraldab kolmapäeval 12.12.2012 algusega kell 16.00 Pärnu mnt. 67A, (viies korrus), Tallinnas praktilise õppepäeva

Ajakava:

16.00 – 16.45 Eraisiku tuludeklaratsiooni täitmine

17.00 – 18.15 Füüsilisest isikust ettevõtja tuludeklaratsiooni täitmine

18.30 – 19.00 Osaühingute aastaaruande koostamine

Läbiviija: Eha Kerem (Eesti Metsaühistu liige, praktik, kogemustega raamatupidaja)

Vajalik eelregistreerumine hiljemalt  10.12.2012 tel. 5138384, rynno.viir@kemo.ee või siin registreerimisvormil.

Teemad mille käsitlemisel kindlasti soovite palun edastage samuti eelpoololevale  aadressile.

Osavõtt tasuta! 

Õppepäeva toetab SA Erametsakeskus

Jõulupuude kasvatamine ja jõulurõõm

Õppepäev toimub laupäeval, 8 detsembril 2012 algusega kell 11.00 Kehras koguduse ruumides, Kreutzwaldi 1 ja Kehra lähistel Mardi talus.

Milliseid jõulupuid meie kliimas on otstarbekas kasvatada ja kuidas see kõik käib, saab teada Eesti Metsaühistu poolt korraldataval kogu pere õppepäeval Kehras. Oodatud on maaomanikud, kes plaanivad ise rajada jõulupuuistandust. Kui ka need pered, keda lihtsalt huvitab, kust tulevad jõulupuud turule ja millist elu nad elavad enne kui neile uhked jõuluehted külge riputatakse. 

Täpsem info, päevakava ja registreerimine.

Eesti Metsaühistu nõustab ja aitab täita taotlusi

EL-i metsainvesteeringu toetuste (meede 1.5) taotlemiseks

03.okt.2012
SA Erametsakeskus võtab vastu 1-16 oktoobrini 2012  EL-i meetme 1.5 toetuse taotlusi. 
 • Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetus
 • Kahjustatud metsa taastamise investeeringutoetus
 • Metsatulekahju ennetamise investeeringutoetus
Nende toetuste taotlemise lihtustamiseks nõustame ja aitame erametsaomanikke taotluste täitmisel ja kõigi dokumentide vormistamisel järgmistel aegadel:
 • 03, 08, 09, 11, 12, 15, 16 oktoober 2012 kell 10.00-18.00 Pärnu mnt 67a 5 korrus ja 
 • laupäeval 13.oktoobril kell 10.00-16.00 Pärnu mnt 67a 5 korrusel
Paremaks teenindamiseks registreeruge eelnevalt tel. 520 3208

EL i metsatoetuste õppepäev

24.sept.2012

01. oktoobril 2012, kell 16.00 toimub Tallinnas, Pärnu mnt. 67a 5 korruse loengusaalis ja
02. oktoobril kell 16.00 toimub Tartus, Kreutzwaldi 64 aulas õppepäevad erametsaomanikele. Õppepäevadel selgitatakse EL-i metsa investeeringu toetusmeetmete nõudeid, antakse näpunäiteid toetuse taotlemiseks ning ka edaspidiste metsatööde teostamiseks. 
vaata lisa

Lähenemas on  EL -i erinevate metsa investeeringutoetuste taotlemise tähtajad

21.sept.2012

1-16 oktoobrini 2012 saab taotleda EL meede 1.5 metsandustoetusi: 
 • Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetus
 • Kahjustatud metsa taastamise investeeringutoetus
 • Metsatulekahju ennetamise investeeringutoetus
vaata lisa

Edukalt lõppes Piuga maaüksuel kasvava metsa raieõiguse enampakkumine.

20.sept.2012

Ostuhind tõusis alghinnast märgatavalt kõrgemale. Ostutehing sai vormistatud ja raieõigust müüv metsaomanik jäid enampakkumise tulemusega 100%-liselt rahule.

vaata lisa

Voog. Tee ise koduleht!