MTÜ Eesti Metsaühistu 25.04.2021 üldkoosoleku kokkukutsumise teade

 

Lugupeetud MTÜ Eesti Metsaühistu liige!

Eesti Metsaühistu üldkoosolek toimub pühapäeval 25 aprillil 2021 aastal algusega kell 14.00.

Toimumise koht: Kooli talus, Keelva küla, Lääne – Harjumaa (https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo)

Üldkoosoleku päevakord:

  1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
  2. Juhatuse liikme poolt sõlmitud lepingute kinnitamine või mittekinnitamine
  3. MTÜS § 19 lg 1 p 4 ja § 27 lg 5  kohaselt nõustuda Eesti Metsaühistu juhatuse liikme ( Rünno Viir) ja OÜ Laindeviir juhatuse liikme ( Rünno Viir )/konsulendi Rünno Viir vahel sõlmitud nõustamisteenuse osutamise käsunduslepinguga, mis on sõlmitud 01.01.2020 (lisa 4 ja lisa5).
  4. Isiku või isikute määramine keda volitatakse tulevikus konsulendi lepingut ja teisi juhatuse liikmega seotud lepinguid sõlmima ühistu s.t. ühistuliige või liikmed kes ei kuulu ühistu juhatusse.
  5. Volituste ja lepingutega seotud küsimused.
  6. Ringkäik Kooli talu metsades ( tutvumine tehtud raietega, üraskipüüniste paigaldamine, lõkke tegemine ja ettevalmistus saabuvaks volbriööks).

Lugupidamisega,
Rünno Viir
MTÜ Eesti Metsaühistu juhatuse liige