+372 513 8384 rynno@eestimy.ee

Metsa kaitse

Mis võib minu metsa kahjustada?

Metsa võib kahjustada:

  • metsataime haigused
  • taimekahjurid
  • ulukid
  • loodusõnnetused ( tormimurrud, liigvesi, tulekahjud)

Üraskikahjustused toovad eelpool nimetatutest võimalikest kahjustajatest Eesti metsaomanikele kõige enam kahju. Kahjulikke üraske liike on Eestis 13. Neist kõige tuntumad on: kuuse-kooreürask, harkkidane-kooreürask, kuuse-juureürask,harilik võraürask, suur- ja väike-säsiürask.
Enamasti algab üraskite hulgisigimine suveks metsa jäetud toorest metsamaterjalist ja õigel ajal koristamata tormikahjustustest.  Nii hävis näiteks 1967 aasta tormis 6 milj. tm metsa Eestis, kuid sellele lisandus veel 2 milj. tm üraskikahjustusi. Suuremaks üraskite rünnakuks peab valmis olema kui naaber kinnistul raiutakse üraskikahjustusega puitu. Puude pesitsenud kahjurid poevad talveks sambla alla peitu ning soodsate tingimuste ilmnemisel koheselt ründavad toidupuudusse jäänud üraskid naabruses allesjäänud metspuid. Üraskid ei tunne inimeste poolt kehtestatud kinnistupiire. Kui üraski arvukuse piiramiseks inimene midagi nüüd ette ei võta võib hävida suurel hulgal raieküpset puitu.

Üraskitõrje

Üraskitõrje peamine eesmärk on üraskite arvukuse vähendamine. Oskuslikult korraldatud üraskitõrje aitab säästa kasvavat metsa. Üraskite arvukust saab kontrolli all hoida:

  • koristada toores metsamaterjal ja värsked tormikahjustused,
  • kasutada püünispuid ning viia värskelt asustatud üraskipuud õigel ajal metsast välja.
  • paigaldada püünised ja neid regulaarselt uue feromooniga täita.

Selleks et püünispuud oleksid tõhusamad, võib kooreüraskite tõrjel kasutada feromoondispensereid; feromoonpüüniste abil saab jälgida üraskite arvukust. Kõik üraskitõrjeabinõud puudutavad üksnes tooreid, värskeid, äsja asustatud või vigastatud ja nõrgestatud puid, kuivanud puudel üraskite paljunemist ei toimu. Hilinenud tõrjeraied, kui üraskid on puust lahkunud, ning kuivanud puude raiumine on üraskitõrje seisukohast asjatud. Möödunudsuvised üraskipuud enam järgmisel suvel üraskitele huvi ei paku.

Kuuse kooreüraskitel on kaks lendust aastas. Esimese põlvkonna lendus toimub kevadel kui kasepungad puhkevad ja teise põlvkonna lendus toimub juuli keskekel.

Loe lisaks “Kuuse-kooreürask ja üraskitõrje metsas” Kaljo Voolmaa, Eesti Maaülikool

Feromoonpüünised

Eesti Metsaühistu kaudu on võimalik tellida nii feromoonpüüniseid, kui ka sinna sisse käivat feromooni (Ips Typograhus). Feromoonid on lõhnaained, mida putukad teatud eluperioodil eritavad. Püünisess paigutatud lõhnaaine pakike (feromoondispenser) meelitab putukad püünisesse ning säästab nii mõnegi kasvava puu üraskite rünnakust.
Eesti metsaühistuliikmetele aitame teostada üraskitõrjet ka nende metsades.


 

Loe täiendavalt:

Olulisemad metsakahjustused ja nende vältimine Õunap, Heino; Hanso, Märt; Õunap, Heino (2016)