Eesti Metsaühistu liikmed

Eesti Metsühistu liikmeteks on nii füüsilisest kui juriidilisest isikust metsaomanikud kellede metsakinnistud asuvad Eestimaa erinevates piirkondades, kuid metsaomanikud ise elavad valdavalt Tallinnas ja Harjumaal või selle ümbruses. 

Eesti Metsaühistu ootab oma liikmeteks metsaomanikke, kellede eesmärgiks on:
  • Tulutoov, säästlik ja jätkusuutlik metsade majandamine
  • Metsade majandusliku, ökoloogiliste ja kultuuriliste väärtuste suurendamine
  • Metsandusalaste teadmiste suurendamine 
Ühistu liikmena on sul võimalus:
  • õppida oma metsa paremini tundma ning majandama
  • saada head metsandusalat nõuannet ja mitmekülgseid metsandusalaseid teadmisi 
  • vähendada metsamajandamise kulusid koostöö kaudu
  • abi ja nõu metsandustoetuste taotlemisel
  • olla kursis seaduste muudatustega
Ühistu liikmena on sul kohustus: 
  • maksta liikme maksu 10 EUR aastas, juhul kui sinu metsas toimub Eesti Metsaühistu poolt korraldatud metsanduslik tegevus.
  • osaleda 1 kord aastas Eesti Metsaühistu aastakoosolekul

Voog. Tee ise koduleht!