+372 513 8384 rynno@eestimy.ee

Metsanduskavade tellimine

Mis on metsamajandamiskava?

Metsamajandamise kava on kui “metsa pass”, milles sisalduvate andmete alusel saab omanik ülevaate oma metsa olukorrast ja lähtekohad tulevaseks metsa majandamiseks.
Kava annab metsaomanikule vastused küsimustele:
  • Kui palju kasvab metsa ja milline see on?
  • Kuidas ja millal ühte või teist metsaosa majandada?
  • Milliseid puid raiuda?
  • Milline peab olema mets peale raiet?
  • Kas uus metsapõlv isututada või jätta uuendamine looduse hooleks?
  • jne.
Metsamajandamiskava koosneb:
  • inventeerimisandmetest, sh metsaplaanist;
  • teemakaartidest;
  • kokkuvõttest metsanduslike tööde ja metsa olukorra kohta
Metsamajandamiskava võib vormistada paberil või infotehnoloogilise andmekoguna. Viimane tähendab, et omanik saab internetiühenduse olemasolul andmeid spetsiaalse programmi abil kasutada.
Metsamajandamise kava ehk metsa inventuuri tehakse iga 10 aasta järel.
Metsaomanikul on võimalus tellida metsamajandamiskava asemel ka ainult inventeerimisandmed. Inventeerimisega määratakse metsaresurssi iseloom ja maht. Võrreldes metsamajandamiskavaga, ei sisalda inventeerimisandmed erinevaid koondtabeleid, teemakaarte jm. Tulemused esitatakse samuti takseerkirjelduse kujul. Inventeerimisandmetest on omaniku soovil hiljem võimalik koostada ka metsamajandamiskava.

 

Kuidas tellida metsamajandamiskava?

Metsamajandamiskava ehk metsakava saab tellida otse metsakorraldusettevõttelt. Meie soovitame aga eelnevalt võtta ühendust metsanduskonsulendiga, kes oskab soovitada usaldusväärseid koostööpartnereid. Samas võib jätta ka kogu organisatoorse töö konsulendile, kes võtab metsakava tellimiseks pakkumised erinevatelt metsakorraldusettevõtetelt ning kordineerib edasist tegevust kuni metsamajandamiskava toetuse taotlemiseni, millega kompenseeritakse tagantjärgi metsaomanikule metsamajandamiskava hind kuni 100% ulatuses.Nimetatud toetusest saad täpsemalt lugeda toetuste rubriigist.
Igal metsaomanikul on võimalus metsa­majandamis­kava koostamisest osa võtta ja vajalikud küsimused metsakorraldajaga läbi arutada. Kui andmed on omanikuga kooskõlastatud, saadab metsa­korraldus­ettevõte inventeerimisandmed Metsaregistrisse.
01.01.2009 asendus metsamajandamiskava kehtestamine inventeerimisandmete kontrolliga. Metsa inventeerimisandmete Metsaregistrisse kand­miseks esitab metsakorraldusettevõte omanikuga kooskõlastatud andmed Keskkonnateabe Keskusele, kus vastav ametnik (audiitor) kontrollib esitatud andmete õigsust ja seejärel teeb otsuse andmete Metsaregistrisse kandmiseks.