+372 513 8384 rynno@eestimy.ee

Toetused

Eesti riik toetab erametsaomanike nõustamist. Nõustamistoetust taotleb metsaühistu ja eraldab SA Erametsakeskus. Nõustamistoetuse  määr on kuni 80 eurot nõustatud metsaomaniku kohta aastas.

Toetust saab taotleda metsaregistrisse kantud inventeerimisandmete kohta, kusjuures toetust maksatakse üks kord kümne aasta jooksul. Toetuse taotluse menetlemisel
kontrollib menetleja eelmise sellele kinnistule tehtud toetuse väljamaksmise kuupäeva. Inventeerimisandmed võivad olla kantud metsaregistrisse taotluse esitamise aastal või sellele eelneval kahel kalendriaastal.

Toetust võib taotleda ainult metsaühistu, kellel on taotluse esitamise kuule eelneva kuu esimese päeva seisuga vähemalt 200 liiget. Metsaühistu võib küsida toetust oma
liikmetele kuuluva metsamaa kohta.

Palun vaata päevakohast infot Erametsakeskuse kodulehelt: Toetused