+372 513 8384 rynno@eestimy.ee

Metsaühistust

Eesti Metsaühistu koondab erametsaomanikke üle Eesti.

Eesti Metsaühistu abil saab:

  • õppida oma metsa paremini tundma ning majandama
  • vähendada majandamiskulusid ühtse juhtimise ja koostöö kaudu
  • taotleda metsanduslikke toetusi
  • head metsandusalast nõu ja teadmisi ühistu konsulentidelt
  • olla kursis metsandust puudutava seadusandluse muudatustega
  • aidata kaasa kogu Eesti metsanduse jätkusuutlikkusele
  • ühistegevuse kaudu oma metsa paremini majandada

Meie tegevuse eesmärk on:

Aidata erametsaomanikku kõigis metsamajandamist puudutavates teemades talle kõige kasulikumal moel.